УВАГА ! Карантин від 12.03 по 24.04.2020 !

ЗАВДАННЯ З ІСТОРІЇ
на час карантину 
_________________________________________________________________________________
Завдання оновлено !!!
Добавлено посилання на відеоуроки та онлайн-тести.
Щоб пройти тестування необхідно:
1) зайти на сайт "Кластайм" за посиланням https://www.classtime.com/uk/ 
2) ввести код відповідної сесії
3) вписати правильно своє прізвище та імя
4) пройти тести.

для 7-А після завдань з історії розмещено завдання із зарубіжної літертури
_________________________________________________________________________________
5-Б клас
ВСТУП ДО ІСТОРІЇ
Вивчит觧 25-26
Творчий проєкт: "Родинне дерево"

Відеоуроки

Онлайн-тести https://www.classtime.com/uk/ 
Історичне минуле нашого народу. Літописні оповіді (10 завдань) Код: D6EG2W
_________________________________________________________________________________
6-Б клас
Вивчит觧 43-46
Зробити хронологічну таблицю "Давній Рим" (від Ромула по Юлія Цезаря)

Відеоуроки

Онлайн-тести https://www.classtime.com/uk/ 
Історія Давнього Риму (12 завдань) Код: GRVDJD
_______________________________________________________________________________________
7-А клас
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Основний підручник: Історія України (Гісем) 7 клас
Вивчити§ 21-22
                      ТВОРЧО ОПРАЦЮВАТИ МАТЕРІАЛ                            
(Варіанти - Або/Або: зробити хронологічну таблицю; розробити тести; підготувати повідомлення, презентації, відеосюжети, відеороліки, малюнки до теми і тд., і т.п.)

Відеоуроки

Онлайн-тести https://www.classtime.com/uk/
Українські землі у складі Великого князівства Литовського (12 завдань) Код: 6JM62K
________________________________________________________________________________
7-А клас
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
Основний підручник: Всесвітня історія (Гісем) 7 клас
Вивчит觧18-19 
                     ТВОРЧО ОПРАЦЮВАТИ МАТЕРІАЛ                            
(Варіанти - Або/Або: розробити тести; підготувати повідомлення, презентації, відеосюжети, відеороліки, малюнки до теми і тд., і т.п.)
8-А клас
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Основний підручник: Історія України (Гупан) 8 клас
Вивчит觧 33-36
Зробити хронологічну таблицю до вказаних параграфів
Відеоуроки

Онлайн-тести https://www.classtime.com/uk/ 
8 клас історія України 33-36 (12 завдань) Код: Y3ZM2N
________________________________________________________________________________
8-А клас
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
Вивчит觧 21-22
Підготуватися до самостійної роботи (по §§ 21-22)

Відеоуроки

Онлайн-тести https://www.classtime.com/uk/ 
Московська держава. Поява Російської імперії (12 завдань) Код: 562KQ7
_________________________________________________________________________________
9-Б клас
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Основний підручник: Історія України (Гісем) 9 клас
Вивчити: §§27-29
Практичне заняття на ст.249-252 (письмово виконати у робочих зошитах) 
Підготуватися до заліку (повторити §§23-29)

Відеоуроки

Онлайн-тести https://www.classtime.com/uk/ 
Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. (12 завдань) Код: N9JZ7Z
________________________________________________________________________________
9-Б клас
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
Вивчити§ 19-21 

Відеоуроки

Онлайн-тести https://www.classtime.com/uk/ 
______________________________________________________________________________
10 клас
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Вивчит觧 59-62 
Зробити хронологічну таблицю до вказаних параграфів
Підготуватися до практичного заняття "Відмінність у повсякденному житті радянської людини та жителів Західної України"

Відеоуроки

Онлайн-тести https://www.classtime.com/uk/
Україна під час Другої світової війни (період 1939-1941 рр.) (12 завдань) Код: 6JDDQ7
________________________________________________________________________________
10 клас
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
Вивчит觧 45-48 
Підготуватися до самостійної роботи (по §§ 45-48)

Онлайн-тести https://www.classtime.com/uk/ 

_______________________________________________________________________________________
Завдання із зарубіжної літератури для 7-а класу
Опрацювати матеріал, виділити головне, законспектувати, прочитати А.К.Дойль «Пістрява стрічка», виконати вправи (завдання 7), і, за можливістю,  відповіді направити на електронну пошту osvita.2004@ukr.net. Дякую.

Клас: 7-А
Тема уроку: Артур Конан Дойль – відомий автор детективів. Особливості сюжету і композиції оповідань К.Дойля. Щерлок Холмс  як учасник розв’язання сімейного конфлікту в оповіданні «Пістрява стрічка». Майстерність головного героя у застосуванні дедуктивного методу.

Епіграф: «Герой Конан Дойля –єдиний літературний персонаж від часів Діккенса, що
            міцно увійшов у життя й мову народу».
                                                                                   Ґілберт Честертон
Хід уроку
І.
 «Герой Конан Дойля – єдиний літературний персонаж від часів Діккенса, що міцно увійшов у життя й мову народу», – наголошував сучасник автора, відомий письменник Ґілберт Честертон. 
На схилі своїх літ Артур Конан Дойль – на той час уже визнаний майстер пригодницького жанру, славнозвісний «творець Шерлока Холмса», зізнавсь у зверненні до читачів: «Я не хочу бути невдячним Холмсові. Для мене він безперечно залишався добрим другом».
І справді, художній хист і фантазія маститого письменника незмінно дивували прихильників його таланту. Як і раніше, для «самітника з Бейкер-стріт» – спостережливого детективааматора Шерлока Холмса, що не знає собі рівних в умінні розплутати найскладнішу загадку, ключем до розгадки часто стає навіть найменша дрібничка: щербинка на поруччі моста, друкарська помилка в газетному оголошенні, номер театрального квитка...

ІІ.
Словникова робота
 Детектив – людина, що займається розкриттям злочинiв. Отже, детективнi твори  – це твори про роботу такoi людини.

Злочинiв так багато... Злочинцi за yci часи були жорстокими та безжальними. Горя, зради i нахабства чимало у життi. А у детективах пiдлiсть вiдступає перед чеснiстю та поряднiстю, добро перемагає зло, а той, хто порушує закон, повинен за це розплатитися. Отже, погодьтеся, це зовсiм не другорядний жанр, він дapyє нам, читачам, не тiльки rocтpi переживання, а й вipy, що i у маленької людини є шанс вижити, є захисник: могутнiй супермен або приватний детектив, в порядностi якого можна бути впевненим.
 Багато aвторів, які працювали в цьому жанрі: Джеймс Хедлi Чейз, Агата Kpicтi, Стенлi Гарднер, Картер Браун, Рекс Стаун, Едгар По.

ІІІ. Біографія письменника
1.       Розгляньте  портрет письменника у підручнику.
2.      Прочитайте  біографію, складіть хронологічну таблицю.
3.      Додаткові матеріали:
Мати Артура. Нiжна i вразлива, чудово вихована, вона i синовi зумiла передати той кодекс честi, який сама вважала взiрцем: „Бути щедрим з бiдними, чесним i порядним завжди i з yciмa, бути лицарем з жiнкою, хоч би хто вона була...”. Mepi знала багато мов, iсторiю. „Якщо я що-небудь i пам'ятаю з часiв мого раннього дитинства, – то це захоплюючi розповiдi, якi зберiгаються у моїй пам'ятi настiльки яскраво, що заступають навiть дiйснi подiї мого iснування тих pоків ...” Дар оповiдача Конан Дойль i перейняв, мабуть, вiд матepiMepi Фолi.
Батько i дiд письменника були живописцями. Сер Артур вважав батька неабияким талантом. Чарльз Дойль був першим iлюстратором оповiдань про Шерлока Холмса. А матінку свою він дуже любив i цiнував. Залишилось 1,5 тисячi листiв Конан Дойля до „ рідної матусі ”.

Герой Конан Дойля - Шерлок Холмс під час розкриття злочинів використовував метод дедукції, а саме, метод, коли він, розглядаючи речi людини, робить на пiдставi спостережень висновки про цю людину. Цей спосiб логiчного мислення Шерлок Холмс називав методом дедукцiї.

4.Яким же був Конан Дойль?                                                                                                            
 Трiшечки фантазiї, i уявіть, що цi речi належать письменниковi Артуру Конан Дойлю. Про що ж вони нам можуть повiдати?

1.Бiблiя, розп'яття.

Пiдготовча школа Годдера, а в 1869-1876 роках – єзуїтський  коледж Cтоніхерст (графство Ланкашир) готували Конан Дойля до релiгiйної кар'єри. Але захоплення Майн Рiдом i Вальтером Скоттом, а головне – ­нестримна енергiя Конан Дойля нiяк не вiдповiдали аскетичному способу життя. Тому в 1876 році він вступає до Едiнбургзького унiверситету.

2.Стетоскоп.

Ця рiч свiдчить про те, що її хазяїн мав справу з медициною. Цим приладом він вислуховував серце i легенi своїх пацiєнтiв. Звичайно, це Артур Конан Дойль – доброзичливий i чуйний лiкар, який був i терапевтом, i педiатром, i хірургом. У 1882 р. сер Артур закiнчив медичний ф-т Едiнбургзького унiверситету, а в 1886 р. навiть здобув ступiнь доктора медицини. Пiд час англо-бурської вiйни Конан Дойль добровiльно стає головним хірургом у польовому госпiталi. Коли розпочалась перша cвітова вiйна, Артур (якому було вже 55 pоків) знову вирiшуе йти на фронт лiкарем.

3. Географiчна карта.

Таку рiч мir мати при собi тiльки мандрiвник. А як захоплювався мандрами Артур Конан Дойль. Ще з раннього дитинства він мрiяв про них. 1 як тiльки отримав диплом лiкаря, вiдразу ж записався корабельним медиком на китобiйне судно, що мало йти до Льодовитого океану. Наступний piк – подорож до Африки. Незабаром – Австралiя, а всього за piк до cмepтi – знову Пд. Африка i Норвегiя. 3 останньої подорожi він вже не в змозi був добратися додому без сторонньої допомоги. Але з властивим йому гумором в oстанні cвoї години пожартував: „Я багато подорожував, але зараз мене чекає,  мабуть, найцiкавiша подорож ”.

4. Боксерська рукавичка.

О, ця рiч могла належати тiльки спортсмену. Вiдомо, що сер Артур протягом свого життя займався спортом. Якщо зазирнути в книгу „ Хто є хто ”, що видається в Англii вже багато poкiв i вмiщує в собi рiзнi свiдоцтва про видатних людей, то прочитаємо: „А. Конан Дойль в молодi роки захоплювався боксом, навіть вигравав у визначних суперникiв, неодноразово був чемпiоном університету”.
Боксерськi рукавички завжди висiли в кабiнетi письменника. Не забував Конан Дойль й iншi види спорту: волейбол, гандбол, регбі, крикет, їзду на велосипедi. Може, саме заняття спортом допомогли серу Артуру пережити стiльки горя, скiльки готувала йому доля.

Щодо горя i страждань, треба сказати, що oстанні роки життя письменника були дуже сумними. Biн тяжко переживав страшну втрату – на вiйнi загинули його дорогi люди: старший син, брат, двоє племiнникiв, зять, брат дружини – всього 6 чоловiк з однiєї сім’ї. Тiльки нiякi випробування не зломили стiйкого духу благородноi людини. Вдумайтеся у слова, що їx попросила вирiзати на надгробному пам'ятниковi вдова письменника: „Вiрний, як сталь, прямий, як клинок ”.

5. Ручка. Люлька.
Я тримаю в руках звичайнiсiньку ручку, а скiльки цiкавого вона написала. Саме така ручка принесла всесвiтню славу! З – пiд її пера вийшли чудовi iсторичнi романи, такi як „Бiлий загiн”, „Торгiвельний дiм Гердетон”, науково-фантастичнi повiстi „3агублений світ”, „Orpуєний пояс”, „Маракотова безодня”, iсторично-гумористичнi твори на зразок „Подвигiв бригадира Жерара”, 3 томи вiршiв тощо.
Цими творами письменник весь час доводив собi й iншим, що його справжнє покликааня полягає аж ніяк не в детективних історіях. Його книга  „3лочин у Конго” (1909) з такою силою викривае знущання бельгiйських колонiзаторiв з конголезцiв, розповiдає про такi страшнi масові вбивства жителiв Конго, такий нелюдський визиск тубiльного населення цiеi краiни з боку бельгiйського короля Леопольда та його помiчникiв, що твip звучить як переконливий вирок колонiалiзмовi взагалi.
А все ж таки найпопулярнiше – це твори про славетного Шерлока Холмса, тобто детективнi. Всього цих творів – 60.

 5. Яким же був Шерлок Холмс?
  Деталлю портрету  Шерлока Холмса є люлька. Вiдомо, що Шерлок мir цiлими годинами роздумувати над таємницею, попихкуючи з цiєi люльки. А може вона допомагала йому так плiдно мислити?
  Конан Дойль надiляє свого героя залiзною логiкою, неабиякою смiливiстю, благородством. Biн працює день i нiч, щоб утвердити справедливiсть, покарати зло. Його мозок не може залишатись без дiла жодноi хвилини. Могутнiй мозок... Рiдкiсна спостережливiсть... Всебiчнi знання... До того ж Шерлок Холмс – поет, художник, знавець i шанувальник музики, сам чудово грає на скрипцi. В розмовi часто цитує фiлософiв, поетiв епохи Вiдродження. Ось така людина. З'явившись на паперi, він вступив у реальне життя, взявши з собою i доктора Ватсона, вірного друга та бiографа. І тепер вони вже не є лiтературними персонажами, вони реальнi англiйцi, що живуть на Бейкер-стрiт 221-Б. Туристи ще досi шукають цей будинок. І щоб не розчарувати вiрних шанувальникiв Холмса, спритнi англiйцi зробили на цiй вулицi музей-квартиру Шерлока Холмса.
А чи знаете ви те, що коли до сина Конан Дойля звертались з питанням, хто ж був прототипом великого нишпорки, той наводив слова свого батька: „Якщо Холмс i iснує – то це я сам i є...”
Йшли роки... 3 часом робота над оповiданнями про Холмса стомила автора. Bін вирiшив, що вона вiдволiкала його вiд здiйснення бiльш, як на його думку, важливих творчих задумiв. У 1883 р. він пише оповiдання „Остання справа Холмса”, в якому розлучаеться навiки з головним героєм. Холмс гине в поєдинку з професором злочинного свiтy Mopiapтi. (Звертання до iлюстрацii.)
Це викликало не просто протест, а обурення. Молодi люди в Лондонi демонстративно начепили на cвoї капелюхи жалобнi стрiчки. Читачi сотнями листiв атакували письменника. Благали, доводили, дехто i погрожував, аби повернути до життя Холмса. Редактори журналiв просили про це, видавцi намагались пiдкупити, та сер Артур залишився глухим до благань.
І ось одного разу...
Уявiть собi пiзнiй вечiр у домi Конан Дойлiв. Сьогоднi серу Артуру виповнилось 44 роки. Друзi, знайомi вже розiйшлися. Сер Артур стомлено присiв у крiсло... Cтукіт у дверi ... Через кiлька мiсяцiв Конан Дойль написав вiдому повiсть „Собака Баскервiлiв”, а потiм ще багато оповiдань про Шерлока Холмса. 3 ним автор бiльше не розлучався, опублiкувавши останнє оповiдання про Холмса за два роки до cмepтi у 1927 році.  Це був 60 твip ...

6. Артур Конан Дойль створив ряд оповідань з одним головним героєм –  збірки «Пригоди Шерлока Холмса» і «Записки про Шерлока Холмса».
Твори «Скандал в Богемії », «Спілка рудих », «Встановлення особистості», «Таємниця Боскомської долини», «П'ять апельсинових зерняток», «Людина з вивернутою губою», «Голубий карбункул», «Пістрява стрічка», «Палець інженера», «Знатний холостяк», «Берилова діадема», «Мідні буки» входять до збірки  «Пригоди Шерлока Холмса». Головними  героями  оповідань є Шерлок Холмс та його друг Джеймс Ватсон. Твори складають літературний цикл.
Цикл (від грец. круг, коло) – ряд художніх творів, об’єднаних  задумом автора      в цілість (спільністю тематики,персонажів тощо).
 7. Ознайомтесь з сюжетом оповідання «Пістрява стрічка», виконайте вправи у зошитах ( можете мені надіслати електронною поштою: osvita.2004@ukr.net

- Вправа «Плутанина». Встановити ослідовність подiй в оповіданні  «Пістрява стрічка».  Простежити хід розслідування справи сестер Стоунер.
1.Батіжок.  2.Заповіт покійної дружини лікаря Райлотта. 3.Револьвер і зубна щітка. 4.Вентиляційна віддушина. 5.Вокзал Ватерлоо. 6.Обстеження кімнати. 7.Блюдечко з молоком. 8. Огляд через лупу.
Вправа. Дослідницьке завдання. Знайти  в оповіданні «Пістрява стрічка» деталі і факти, спираючись на які, Холмс розкрив справу, яку сам рахував заплутаною .
 Наприклад,

Деталі
факти
1.
Я бачу, ви приїхали поїздом сьогодні вранці.
за вашою лівою рукавичкою я помітив квиток на зворотну дорогу
2.
Лівий рукав вашої жакетки заляпано грязюкою
довго їхали розгаслим путівцем на бідарці.
3.
На білому зап'ястку чітко проступало п'ять синьо-червоних плям
З вами поводилися жорстоко
4.
Він узяв маленьке блюдце з молоком, що стояло на сейфі.

5.
Стоунер сказала, що її сестра чула запах сигари, яку курив лікар Ройлотт

6.
ліжко прикріплено до підлоги, зроблено душник, повішено шнур

7.
оглянув його стілець

8.
Сейф, блюдечко з молоком і батіжок із петлею; металеве клацання


-           Розв’язання кросворда
По   горизонталі:
1.             Що привернуло увагу Шерлока Холмса в кімнаті Джулії?
2.            Ім'я героїні, котра прийшла до Шерлока Холмса за допомогою.
3.            Ім'я вітчима героїні.
4.            Чим вітчим годував гадюку?
5.             Прізвище героїні.
6.            Як назвала гадюку Джулія?
7.             Економка Шерлока Холмса.
8.             Прізвище вітчима героїні оповідання «Пістрява стрічка».
9.      Який предмет, на думку Холмса, був зай­вим у кімнаті вітчима?
10.     Назва маєтку, де розгорталися основні події в оповіданні «Пістрява стрічка».
11.     Друг Шерлока Холмса.
По   вертикалі
1.              Ім'я головного героя циклу детективних оповідань А. Конан Дойля.


Висновок: «Єдине, що заслуговує уваги, — низка міркувань від наслідків до причини. Це й призводить до успішного розв'язання справи», – ці слова сказав літературний батько видатного нишпорки – сер Конан Дойль. Шерлок Холмс розкриває заплутану кримінальну справу, застосовуючи дедуктивний метод, послуговуючись «низкою міркувань від наслідків до причини».  В оповіданні «Пістрява стрічка» лікар Райлотт отримує справедливе покарання. Він гине від тієї «зброї», яку вигадав сам. Тут ніби спрацював  закон справедливості або бумеранга – один з найважливіших законів Всесвіту. Як підтверджує історія, він існував ще в стародавні часи. Цей закон міг мати різне трактування, але сенс був завжди один, а саме: все повертається. Все, що ми робимо, погане або хороше, нам обов'язково повернеться. Проходить деякий час і людина опиняється в аналогічній ситуації, але вже в ролі жертви. Що і трапилось із героєм твору Артура Конан Дойля «Пістрява стрічка». 


НАСТУПНІ НОВЕЛИ ЧИТАТИ  О. ГЕНРІ «ДАРИ ВОЛХВІВ», «ОСТАННІЙ ЛИСТОК» . Знати зміст новел.
Вас вітає учитель історії смілянського колегіуму - Мачуський Сергій Олександрович !


                                                 ВИСЛОВИ про ІСТОРІЮ

Перше завдання історії - утриматися від брехні, друге - не приховувати правди, третє - не давати ніякого приводу запідозрити себе в пристрасті до ворожості або в упередженій ворожості.
Історія - свідок минулого, світло істини, жива пам’ять.
Історія - життя пам'яті.
Історія - це свідок часу, учителька життя.
Не знати історії. - означає завжди бути дитиною.
Цицерон
Щоб писати історію гідним чином, потрібно забути про свою віру, свою вітчизну, свою партію.
П. Буаст
Історія - найвищий учитель, в якого найгірші учні.
I. Ганді
Історія - це наука про те, чого вже немає й ніколи не буде.
Історія - це насамперед Муза.
Історія - це наука про те, чого вже нема й не буде.
П. Валері
Історія - це наука, що вивчає минуле людства в усій його конкретності й різноманітності.
О. Святокум
Історик - це звернений у минуле пророк.
Ф. Шлегель
Історик - це нерідко журналіст, звернений у минуле.
К. Краус
Історія - занадто серйозна справа, щоб довірити її історикам.
Й. Маклеод
Історія - як м’ясний паштет: краще не вдивлятися, як його готують.
О. Хакслі
Історія більшою частиною являє собою видовище, ганебне для людства.
І. Зьойме
Історія вчить лише того, чого вона не навчила народи.
Гегель
Історія змушена повторюватись, тому що ніхто її не слухає.
Л. Пітер
Історія не повторюється - просто історики повторюють один одного.
К. Роджерс
Історія пишеться за сценарієм правлячої верхівки.
Ю. Рибников
Історія повторюється двічі - спочатку у вигляді трагедії, потім у вигляді фарсу.
Перефразований К. Маркс
Історія повторюється, тому що не вистачає істориків із фантазією.
Після очищення історії від брехні не обов’язково залишається правда, іноді - зовсім нічого.
С. Лец
Історія повторюється.
Перефразований Фукідід
Історія починається тоді, коли вже нічого неможливо перевірити.
В. Верховський
Історія, власне, не існує, існують лише біографії.
Р. Емерсон
Історія - скарбниця наших діянь, свідок минулого, приклад і повчання для сьогодення, застереження для майбутнього.
М. Сервантес
Історія людства - це історія зла на землі.
Переможці і переможені мають з історії різні уроки.
В. Швебель
Життя героїв збагатило історію, а історія прикрасила подвиги героїв.
Ж. Лабрюйер
Історія нічому не учить, а тільки карає за незнання уроків.
В історії ми дізнаємося більше фактів і менше розуміємо сенс явищ.
B. Ключевский
Історія світу - це біографія великих людей.
Т. Карлейль
Історія - наші корені. Без них не можливе життя сьогодні і в майбутньому.
М. Амосов
Навіть боги не можуть змінити минуле.
Агафон
Наша історія є історією великих залежностей.
О. Шпенглер
Російська історія до Петра Великого - цілковита панахида, а після Петра Великого - одна карна справа.
Ф. Тютчев
Ті, хто творить історію, часто заодно й фальсифікують її.
В. Брудзинський
Усі історичні закони мають свій строк давності.
М.-Ешенбах
Хто винен, що, крім історії, ми нічого не вміємо робити?
Б. Крутієр
Археологи викопують із землі історію, яку закопали політики.
Г. Лауб
Жорна історії виробляють пил віків.
І. Іванюк
Ми захоплюємося старовиною, але живемо сучасністю.
Овідій
В історії за все відповідають нащадки.
В. Коняхин
Увійти до історії важче, ніж потрапити в неї.
В. Домиль
Минуле вчить сьогодення не повторювати помилок у майбутньому.
Л. Леонов
Мудрість є донька досвіду.
Леонардо да Вінчі
Всесвітня історія є історією перемог людей над людьми.
C. Жеромський
Всесвітня історія є сумою всього того, чого можна було б уникнути.
Б. Рассел
Завжди пам’ятай минуле.
Стацій